การประกวดYoung Model 2015 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเครื่องดื่ม B-ing ซึ่งได้มีพิธีลงนามร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการประกวด โดยคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และคุณรติ พันธุ์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด นอกจากนี้ยังมี น้องชาลีน่า ไบเลย์ Young Model 2014และมนัชนันท์ สรรพยานุวัฒน์ Miss B-ing Young Model Colorful Life 2014 เข้าร่วมในพิธี สำหรับผู็เข้าประกวดYoung Model 2015 ทั้ง 24 คน ได้เริ่มกิจกรรมแรกด้วยการเรียนหลักสูตร ฝึกทักษะทางการแสดงละครโทรทัศน์ เพื่อการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จากกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ทักษะการแสดงในด้านต่างๆ ทั้งการแสดงอารมณ์ การสื่อสาร รวมถึงเทคนิคการแสดงละครโทรทัศน์เบื้องต้น โดยน้องๆยังได้แสดงคาแรคเตอร์ต่างๆตามบทบาทที่ได้รับอีกด้วย

Young Model Contest 2016

Copyright © 2016 Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd. All rights reserved.